TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH

Cố vấn dự tuyển vào trường trung cấp Y Dược Vạn Hạnh

  • Website: www.vhs.edu.vn
  • Địa chỉ: 469 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM
  • Ngành đào tạo:
STT Ngành đào tạo Mã ngành
TRUNG CẤP
1 Y sỹ 5720101
2 Điều dưỡng 5720301
3 Dược 5720201
4 Y sỹ y học cổ truyền 5720102
5 Kế toán doanh nghiệp 5340302
6 Kỹ thuật xét nghiệm y học 5720602
7 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm 5540108
8 Tin học ứng dụng 5480205
Loading...