Trung cấp Chính quy – Điều dưỡng

GII THIU NGÀNH HC

Thi gian đào to: 18 tháng cho Học sinh tốt nghiệp THPT

Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THCS

Ngành Điều dưỡng là một ngành trong khối khoa học sức khoẻ, sinh viên Điều dưỡng được đào tạo những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc sức khoẻ, chẩn đoán điều dưỡng, can thiệp chăm sóc người bệnh, phòng bệnh. Mặt khác phục vụ cho quá trình từ chăm sóc sức khoẻ ban đầu đến phục hồi, trị liệu cho bệnh nhân.

Trung cấp Chính quy – Điều dưỡng (Trung cấp y dược Vạn Hạnh)

V trí vic làm sau khi tt nghip

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng thực hiện công tác chăm sóc người bệnh một cách độc lập, phối hợp với các nhân viên y tế khác góp phần chăm sóc sức khoẻ con người. Người tốt nghiệp có thể làm việc tại cơ sở y tế công lập và các cơ sở y tế tư nhân, trạm y tế trường học, công ty, xí nghiệp và có khả năng học liên thông lên trình độ Cao đẳng và Đại học.

Chi tiết: https://vhs.edu.vn/dieu-duong/

Loading...