GÓC NHÌN MYU – CỐ VẤN ĐỂ TRAO QUYỀN LỰA CHỌN

Theo góc nhìn myU là kể cho sinh viên nghe chúng ta là ai, chúng ta có thể làm gì cho tương lai và sau đó trao quyền lựa chọn lại cho chính họ.
Loading...