Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học

Các ngành tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, gồm: TT Tên ngành học I. Khối ngành Kinh tế và Xã hội nhân văn 1 Kế toán 2 Quản trị kinh doanh 3 Kinh tế 4 Kinh tế Nông nghiệp 5 Quản…

Các ngành tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, gồm:

TT Tên ngành học
I. Khối ngành Kinh tế và Xã hội nhân văn
1 Kế toán
2 Quản trị kinh doanh
3 Kinh tế
4 Kinh tế Nông nghiệp
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
6 Công tác xã hội
II. Khối ngành Kiến trúc và Cảnh quan
7 Lâm nghiệp đô thị (cây xanh đô thị)
8 Kiến trúc cảnh quan
9 Thiết kế nội thất
III. Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng
10 Công nghệ sinh học
11 Thú y
12 Chăn nuôi
13 Bảo vệ thực vật
14 Khoa học cây trồng
15 Khuyến nông (Phát triển nông nghiệp, nông thôn)
IV. Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Lâm nghiệp
16 Lâm học (Lâm nghiệp)
17 Lâm sinh
18 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
19 Quản lý tài nguyên và môi trường
20 Khoa học môi trường
21 Quản lý đất đai
V. Khối ngành Công nghệ và Công nghệ thông tin
22 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
23 Công nghệ kỹ thuật ô tô
24 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
25 Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)
26 Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)
27 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất)
28 Công nghệ sau thu hoạch

 

Nguồn: copy

Loading...