ĐẠI HỌC VĂN HIẾN (VHU)

Dự tuyển vào Đại học Văn Hiến

Với 24 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Văn Hiến là cơ sở giáo dục uy tín thuộc hệ thống giáo dục ngoài công lập ở Việt Nam. Cùng triết lý giáo dục “Thành nhân trước thành danh”, nhà trường luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Năm 2021, Trường ĐH Văn Hiến tuyển sinh 31 ngành trình độ Đại học, 03 ngành trình độ Thạc sĩ và 02 ngành trình độ Tiến sĩ và các chương trình đào tạo Liên thông, Văn bằng 2.

Website: vhu.edu.vn
Địa chỉ: 665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, TP. HCM
Ngành đào tạo:

STT Ngành đào tạo Mã ngành
TIẾN SĨ
1 Văn học Việt Nam
2 Quản trị kinh doanh
THẠC SĨ
1 Văn học Việt Nam 8220121
2 Quản trị kinh doanh 8340101
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 8810103
ĐẠI HỌC
1. Công nghệ thông tin 7480201
2. Khoa học máy tính 7480101
3. Truyền thông đa phương tiện* 7520207
4. Kỹ thuật điện tử – viễn thông 7520207
5. Quản trị kinh doanh 7340101
6. Tài chính – Ngân hàng 7340201
7. Kế toán 7340301
8. Luật* 7380101
9. Thương mại điện tử* 7340122
10. Kinh tế* 7310101
11. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605
12. Công nghệ sinh học 7510605
13. Công nghệ thực phẩm 7540101
14. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103
15. Quản trị khách sạn 7810201
16. Du lịch 7810101
17. Điều dưỡng* 7720301
18. Xã hội học 7310301
19. Tâm lý học 7310401
20. Quan hệ công chúng 7320108
21. Văn học 7229030
22. Việt Nam học 7310630
23. Văn hóa học 7229040
24. Ngôn ngữ Anh 7220201
25. Ngôn ngữ Nhật 7220209
26. Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
27. Ngôn ngữ Pháp 7220203
28. Đông phương học 7310608
29. Thanh nhạc 7210205
30. Piano 7210208
31. Giáo dục mầm non 7140201
Loading...